http://www.pooboon.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ  ข่าวสาร  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2008
ปรับปรุง 19/01/2017
สถิติผู้เข้าชม1,084,565
Page Views1,510,254
Menu
หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ประวัติหลวงปู่บุญ
วัตถุมงคลปี 2553_2558
วัตถุมงคลหลวงปู่บุญ
วัตถุมงคลแนวมหาเสน่ห์
วัด สำนัก หลวงปู่บุญ
ติดต่อทำบุญบริจาค การเดินทาง แผนที่
9 ยอด 9 เยี่ยม 9 อย่าง
ประชาสัมพันธ์
 

การศึกษาพระภิกษุสามเณร

การศึกษาพระภิกษุสามเณร
การพัฒนาการศึกษาของพระภิกษุ - สามเณร
         การบริหารงานคณะสงฆ์แห่งวัดทุ่งเหียง โดยหลวงปู่บุญ โสภโณ เจ้าอาวาสได้พิจารณาถึงความสำคัญของการศึกษา พระปริยัติธรรมของพระภิกษุ - สามเณรในสังกัดวัดยังเป็นไปในลักษณะที่ยังไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ การเรียนการสอนเปิดการเรียนการสอนแผนกธรรมฝ่ายเดียว จึงดำริการศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมให้เต็มรูปแบบ จึงได้ดำเนินการเปิดเรียนในด้านพระปริยัติธรรมอย่างกว้างขวาง สร้างศาสนทายาทเพื่อสืบทอดพระศาสนาต่อไป
     จึงเสนอเรื่องต่อคณะสงฆ์ เปิดเป็นสำนักศาสนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน2531 เปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี มาโดยตลอด ซึ่งผลที่ได้รับจากการเปิดเรียนแผนกบาลีจะยังไม่ประสพความสำเร็จอย่างที่เป็นน่าพอใจก็ตาม ทั้งนี้ด้วยยังขาดสิ่งจำเป็น เช่น ครูอาจารย์ ตลอดจนความนิยมของบุคคลในท้องถิ่น ไม่ยินดี ที่จะเข้าเรียนประเภทนี้ ผู้ปกครองมักนิยมส่งบุตรหลานของตน ไปเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดดำเนินการสอนอยู่แล้วหนึ่งโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน นี้เกิดขึ้นโดยการริเริ่มของ พระครูโสภณพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการก่อนหน้าที่ทางวัดจะเปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สมัยที่ท่านพระครูฯ ดำรงค์ตำแหน่งรองเจ้าอาวาสอยู่ ได้กราบทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเป็นประธานในการเปิดและได้รับขนานนามว่า " โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม "
         ถึงแม้ว่าการศึกษาด้ยพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จะประสบความสำเร็จอย่างไม่เป็นที่น่าพอใจก็ตาม ก็ยังนับว่า เป็นการจุดประกายแก่พระศาสนาของคณะสงฆ์ในวัดชนบท เช่น วัดทุ่งเหียง นับว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งแก่วัดที่อยู่ในชนบทห่างไกลจะกระทำโดยสมบูรณ์ เพราะอุปสรรคจากสิ่งต่าง ๆ   นานัปการย่อมจะเป็นปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยให้แต่อาศัยความอดทน ต่อสู้ ฟันฝ่า จากผู้บริหารงานคณะสงฆ์ของวัดมาอย่างต่อเนื่องด้วยด้วยความเสียสละอย่างสูงยิ่ง
 
         จากปีพุทธศักราช 2521 ที่ทางวัดได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาส ประธานสงฆ์ เป็นต้นมา การบริหารงานคณะสงฆ์วัดทุ่งเหียง ก็ได้รับการเผยแผ่พระศาสนา การศึกษาของพระภิกษุ - สามเณร มาโดยตลอดการศึกษาของพระภิกษุ - สามเณรด้านพระปริยัติศาสนาได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง มีพระภิกษุ - สามเณร เข้าสอบธรรม และบาลี ในสนามหลวงแต่ละปีจำนวนมากขึ้นและผลเป็นที่น่าพอใจส่วนในด้านการก่อสร้างเสนาสนะ   ถาวรวัตถุ   ก็คงดำเนินการไปตามกำลังของปัจจัยที่จะเอื้ออำนวยให้เป็นไปได้
 
         การบริหารงานคณะสงฆ์ วัดทุ่งเหียง โดยเจ้าอาวาสองค์ใหม่ (พระครูโสภณพัฒนาภิรม) หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า (อาจารย์บุญ หรือสมบุญ) เป็นที่น่าพอใจและได้รับความเชื่อถือจากพระสังฆาธิการระดับเหนือขึ้นไป จนได้รับการพิจารณาเสนอเลื่อนสมณะศักดิ์ จากเจ้าอาวาสชั้นโท เป็นเจ้าอาวาสชั้นเอก ในนามเดิม คือ " พระครูโสภณพัฒนาภิรม "
 
         ในการที่ได้รับการสนับสนุนจากพระสังฆาธิการระดับเหนือขึ้นไป   ได้มาตรวจการเยี่ยมเยียน   ให้กำลังใจแก่ท่านเจ้าอาวาส เป็นการส่งเสริมให้งานด้านเผยแผ่พระศาสนา ด้านการศึกษา ด้านการปกครอง ก็ดี ได้เป็นไปอย่างได้ผลเยี่ยมเป็นที่น่าพอใจแก่ประชาชนและศรัทธาทั้งหลาย ส่วนในด้านการเผยแผ่พระศาสนา ได้เปิดสำนักวิปัสสนาพระธาตุดอยปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นอีกหนึ่งแห่ง นับเป็นสาขาที่ 2 ได้จัดส่งพระภิกษุ ขึ้นไปดำเนินงานเผยแผ่ การก่อสร้างด้วยความร่วมมือของศรัทธาในพื้นที่ เป็นที่เรียบร้อยในปี พ.ศ. 2536
 
             ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการระดับตำบล
         ด้วยการบริหารงานคณะสงฆ์แห่งวัด    จนได้รับความไว้วางใจแก่พระสังฆาธิการระดับเหนือมาโดยตลอด ประกอบกับผลงานของวัด ที่ปรากฏเป็นเครื่องสนับสนุนการประกอบกิจการงานมาด้วยความเสียสละ เมื่อตำแหน่งพระสังฆาธิการระดับตำบลหมอนนางว่างลง พระสังฆาธิการระดับเหนือจึงได้พิจารณาแต่งตั้งให้ พระครูโสภณพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง          ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ซึ่งมีวัดอยู่ในความปกครองดูแล จำนวน 8 วัด คือ
 
         1. วัดหมอนนาง
         2. วัดหนองไทร
         3. วัดทุ่งเหียง
         4. วัดชุมแสงศรีวนาราม
         5. วัดทุ่งขวาง
         6. วัดหนองกระดูกควาย
         7. วัดหนองม่วงใหม่
            8. วัดนากระรอก
 
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534 โดยพระราชพุทธิรังษี(ภายหลังเลื่อนเป็นพระเทพชลธารมุนี) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง เป็นอันว่าวัดทุ่งเหียงได้เจริญก้าวหน้าได้รับเกียรติประวัติเป็น เจ้าคณะตำบล   เพราะการได้รับการดำเนินงานที่ดีโดยประธานสงฆ์ ที่มีความสามารถและ เสียสละการพัฒนาการศึกษาแนวใหม่
             ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ทางคณะสงฆ์วัดทุ่งเหียง อันมีพระครูโสภณพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสเป็นผู้นำได้เริ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแนวใหม่ ที่เรียกว่าพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของกรมการ ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รับพระภิกษุ - สามเณรเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ในเบื้องแรกขออนุญาตไปกระทรวงศึกษาธิการ   และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี พระครูโสภณพัฒนาภิรม     เป็นผู้จัดการศึกษา  พระมหาวีระ มหาวีโร    เป็นครูใหญ่ และครูประจำวิชา และมีครูสอนประจำวิชาต่าง ๆ   ที่เป็นพระภิกษุอีก 6 รูป    ครูสังฆราวาสพิเศษ 2 คน คือ      พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร    พระมหาสุพจน์   มหาวีโร    พระมหาคำพร จิตฺตโสภโณ
     พระเรวัต โอภาโส      พระพูล จิตฺตธมฺโม       พระแสวง เตชธมฺโม   ครูพิเศษ นายสุทธิ เหรียญเจริญศิริ     นางอุไร ยินดีสุข
         เริ่มดำเนินการเปิดการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามใบอนุญาต ที่   90/2536 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536
          ในปีแรก   มีพระภิกษุ สามเณรเข้าศึกษาเพียงชั้นเดียว คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 26 คน ต่อมาในปีการศึกษา 2536 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีก 50 รูป และในปี การศึกษา 2537 ก็ได้ขออนุญาตเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีนักเรียน 313 รูป ครูพระภิกษุ 17 รูป ฆราวาส 5 คน
 
         ทางวัดได้จัดตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ขั้นในวัด กรมการศาสนาจดทะเบียนไว้ทะเบียนไว้แต่วันที่ 4 มิถุนายน 2536 ปัจจุบันมีนักเรียน 62 คน ครูพระภิกษุ 2 รูป   ครูพี่เลี้ยง 2 คน ในการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ได้จัดทำเป็นการภายใน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน    เริ่มทำมาตั้งแต่การศึกษา 2524 แล้ว
 
         อนึ่งในปีการศึกษา 2537 ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น เพื่อสนองเจตนาของผู้ปกครองและเยาวชน ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งเหียง ได้รับเข้าเป็นศูนย์ของกรมการศาสนาเป็นศูนย์ทะเบียนเลขที่ 1095   ปัจจุบันมีนักเรียน 458 คน ครูพระภิกษุ   13 รูป   ฆราวาส 1 คน
 
         ในปีการศึกษา 2537 ทางวัดได้จัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นหนึ่งหลังเป็นอาคารชั้นเดียวโดยทุนของวัด   เพื่อเป็นอาคารสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ของศูนย์ฯ   ซึ่งในชั้นเดิมต้องอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดทุ่งเหียงอยู่ สำหรับอาคารหลังใหม่นี้ก็จะสามารถบรรจุเด็กได้เป็นบางส่วนเท่านั้นการได้รับการยกย่องให้เป็น วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
 
         ตามที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้บรรดาวัดต่าง ๆ ดำเนินงานปรับปรุงวัดให้เป็นสถานที่เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชนทั้งในด้านคุณธรรม และสาธารณูปการ ต่าง ๆ จึงริเริ่มคัดเลือกวัดต่าง ๆ ยกขึ้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ซึ่งวัดทุ่งเหียงได้รับการรับรองจากกรมการศาสนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513    เป็นต้นมา
 
         ในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าวแล้วข้างต้นนั้น ทางวัดทุ่งเหียงได้ดำเนินงานด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกย่องให้ พระครูโสภณพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง เป็น
 
" วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2536 "
         ได้มอบประกาศนียบัตรพัฒนา พร้อมด้วยวัดพัฒนาดีเด่นโดยสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้ประทาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2536 การจัดโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เยาวชนชาวเขา) ปี 2532 นอกจากการพัฒนาในด้านการศึกษาของพระภิกษุ - สามเณร ในวัดทุ่งเหียงการพัฒนาในด้านถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา ยังได้จัดตั้งศูนย์ สงเคราะห์เด็กยากจนชาวเขาขึ้นในวัด รับเด็กชาวเขาที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษามาให้การอุปการะ ทั้งสถานที่พักอาศัย อาหารอุปกรณ์การศึกษาเล่าเรียน เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนการรักษาพยาบาล มีจำนวนเด็กที่ได้ให้การอุปการะในปัจจุบันนี้ ประมาณ 300 คนเศษ ทั้งนี้ได้รับอุปถัมภ์จากบุคคลทั่วไปได้บริจาค เสื้อผ้า ยารักษาโรค อาหารประเภทต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงานจึงทำให้โครงการนี้ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดทุ่งเหียง  ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ท่านที่มีกุศลเจตนาขอเชิญร่วมบริจาค
หลังคามุงบางส่วนเนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุน
 
 หน้าแรก  ข่าวสาร  ติดต่อเรา  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ
view